Skip to main content

Inwoners

Afdeling

Inwoners

Nauwe samenwerking voor een sterke gemeenschap

Werk je op de afdeling Inwoners, dan heb je veel contact met inwoners van de gemeente Wijdemeren. Je kunt het verschil maken met passende hulp of zorg, ondersteunt hen bij belangrijke gebeurtenissen of draagt bij aan het behoud van de schoonheid, veiligheid en leefbaarheid van de gemeente.

Wat valt onder deze afdeling?

Sociaal domein

Onze teams leveren zorg en ondersteuning, ontwerpen beleid om kwetsbare inwoners te helpen, zijn bezig met onderwijshuisvesting of sportaccommodaties of subsidies en cultuur.

Klantcontactcentrum & burgerzaken

Burgerzaken ondersteunt inwoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals het registreren van geboortes. Bij ons klantcontactcentrum kunnen onze inwoners terecht met vragen, bijvoorbeeld voor hulp of informatie.

VTH (Vergunningentoezicht en Handhaving & Veiligheid)

Dit team draagt bij aan het behoud van de schoonheid, veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente.

test
test
test
test
test

Waar werken onze collega’s

Ontdek de verhalen van onze collega’s

“De impact die ik maak op de inwoners en schoolgaande kinderen van Wijdemeren, dat motiveert mij.”

Elke dag sluit ik de deur met een voldaan gevoel. Het werk dat ik doe draagt echt iets bij aan de samenleving. En omdat we als gemeente zo klein zijn, is het fijn samenwerken.

Rikkert Bor

Beleidsadviseur sociaal domein

“Met mijn werk kan ik het verschil maken voor de inwoner.”

De gemeente Wijdemeren is een compacte, niet al te grote organisatie, waar ik veel ruimte krijg om mijn werk en tijd zelf in te delen. Zo komt mijn enthousiasme en creativiteit in mijn werk volop tot zijn recht.

Bert Verwoert

Beleidsadviseur dienstverlening en burgerzaken